Pumbahoiatuse statuut.

Pumbahoiatus on Pumbaklubi poolt välja antav virtuaalne häbimärk. Pumbahoiatus tehakse erakordse nõmeduse, küündimatuse või lamedusega silmapaistnud füüsilistele ning juriidilistele isikutele.

Pumbahoiatus tehakse elektroonses meedias. Pumbahoiatatul on õigus kaastunde tekitamise eesmärgil tähistada kõiki oma elektroonseid väljundeid hoiatatu märgiga.

Pumbahoiatuse võib algatada igaüks, kes oskab Pumbaklubile kirjutada. Hoiatuse tegemise otsustab Pumbaklubi hääletusel, mis üldjuhul on avalik. Salajase hääletuse puhul on häältelugejaks Is(s)sand Sylt, kes kohustub detailide osas värisematult suud pidama.

Pumbahoiatus tehakse, kui selle poolt hääletab vähemalt 6/10 Pumpadest. Oma tööandjale hoiatuse tegemisel on Pump hääletu.